NAMA PROGRAM  : I Love Dictionary

PROSES KERJA:

LANGKAH 1:

Mesyuarat Panitia:

1. Ucapan pengerusi.

2. Penerangan kertas konsep.

3. Maklumbalas kertas konsep.

Tindakan: GPK 1 Ketua Panitia B/ Inggeris

LANGKAH 2:

Proses pembelian kamus :

1. Memohon peruntukan dari pihak sekolah.

2. Mengirim surat makluman kutipan wang 

    membeli kamus kepada ibu bapa. 

Tindakan : GPK 1 Ketua Panitia B/ Inggeris dSemua guru B/Inggeris

LANGKAH 3:

Mengutip wang daripada Ibu bapa

Tindakan : Guru Kelas

LANGKAH 4:

Kamus diedarkan kepada kepada semua pelajar yang telah membayar

Tindakan : Guru Kelas

LANGKAH 5

Menggunakan kamus semasa Pdpc

Tindakan :Semua guru PPSMI

LANGKAH 6

Pemantauan Pdpc

Tindakan :

Guru Besar / GPK 1 /Ketua Panitia BI /Penyelia Petang

LANGKAH 7

Penilaian PKSR 1 & PKSR 2\

Tindakan : Semua Guru

LANGKAH 8

Post-Mortem

Tindakan : Semua Guru