1.MATLAMAT KURIKULUM SEJARAH

2.OBJEKTIF

3.KERANGKA KSSR

4.FOKUS KSSR SEJARAH

5.KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

6.ASAS KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

7.ELEMEN KEWARGANEGARAAN DAN NILAI SIVIK

8.KEMAHIRAN  ABAD KE-21 & KBAT

9. MENGENAI PBD (PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

1. ORGANISASI KANDUNGAN DSKP

1.1 STANDARD  KANDUNGAN

1.2 STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 STANDARD  PRESTASI

1.4 CADANGAN  AKTIVITI

KURSUS ORIENTASI.png

KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS)

1. Takrifan KPS

2. STRUKTUR DISIPLIN SEJARAH

3. KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

4.FOKUS KURIKULUM SEJARAH

5.AKPS (ASAS KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH)

 

(BAHAN) 3. DSKP - KPS DALAM SEJARAH.pptx

TAHAP PEMIKIRAN KBAT

APLIKASI KBAT DALAM SEJARAH

Pendekatan KBAT

APLIKASI KBAT DALAM PdP

ARAS KBAT

(BAHAN) 4. DSKP - KBAT DALAM SEJARAH.pptx

DEFINISI KAJIAN KES

    MATLAMAT KAJIAN KES

    OBJEKTIF KAJIAN KES

PENTAKSIRAN DALAM KAJIAN KES

LANGKAH PELAKSANAAN KAJIAN KES

PERANCANGAN MERANGKA PELAKSANAAN KAJIAN KES

MERANGKA PELAKSANAAN KAJIAN KES

(BAHAN) 5. DSKP - PELAKSANAAN KAJIAN KES.pptx

DEFINISI PdP BERASASKAN INKUIRI

Model Pembelajaran 5E

LANGKAH PELAKSANAAN PdP INKUIRI

MODEL PEMBELAJARAN 5E

CONTOH MODEL  PEMBELAJARAN 5E

(BAHAN) 6. DSKP - INKUIRI.pptx

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

1. Tujuan PBD

2. PELAKSANAAN PBD

3. PELAKSANAAN PdP dan PBD

4. PERTIMBANGAN PROFESIONAL

5. TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN SEJARAH

6. KAEDAH PELAKSANAAN PBD (KENAL, RANCANG, LAKSANA, REKOD, LAPOR)

(BAHAN) 7. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH.pptx